Home > Rules

संस्थेचे नियम व अटी
 • माऊली विवाह संस्थेत कोकणातील व कोकणातून शहरात स्थाईक झालेल्या शिक्षित,उच्चशिक्षित प्रथम, घटस्पोटीत, विधवा, विधुर वधु-वरांची नोंदणी केली जाते.
 • संस्थेत नाव नोंदणी मोफत * आहे, परंतु स्थळांचे संपर्क क्रमांक व पत्ता घेण्यासाठी संस्था वार्षिक फी आकारते.संस्थेत एकदा भरलेली फी कोणत्याही सबबीखाली परत केली जात नाही.
 • संस्थेत नोंदणी फी व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचे वेगळे चार्जेस आकारले जात नाहीत.
 • सभासदांनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मध्ये योग्य ती संपूर्ण माहिती भरून लेटेस्ट photo upload करावा व ID proof क्रमांकच्या कॉलम मध्ये ID क्रमांक भरावा.
 • संस्थेच्या कोणत्याही शाखेत प्रत्यक्ष नाव नोंदणी झालेल्या स्थळांची माहिती २४ तासात website वर टाकली जाते.
 • सभासदांना स्थळे शोधण्यासाठी संस्थेकडून संपूर्णपणे सहकार्य केले जाते.त्यासाठी संस्थेच्या ०२३६३-२७२४२४ /८८८८७६५०२९ / ३४ या क्रमांकावर किवां प्रत्यक्षरित्या शाखा कार्यालयात सकाळी १०.०० ते संध्याकाळी ०६.०० पर्यंत सुट्टीचा वार सोडून संपर्क करून अनुरूप स्थळांची माहिती घेता येते.
 • वेबसाईट वरील काही ठराविक माहिती वगळता तुमचा फोटो तसेच इतर माहिती add /edit करण्यासाठीoptions उपलब्ध आहेत.
 • संस्थेमार्फत विवाह जमल्यास किंवा स्वप्रयत्नाने जमल्यास तसे संस्थेच्या कार्यालयात इमेल/ फोन / whatsapp (maulivivah@gmail.com / 7776000071) मार्फत कळवावे, यामुळे तुम्हाला संस्थेकडून व सभासदांकडून वारंवार फोन किवा इमेल येणे बंद होईल.
 • संस्थेकडून मिळालेल्या सभासदांच्या माहितीचा गैरवापर केल्यास संबंधित व्यक्तीचे सभासद्त्व रद्द करून पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
 • स्थळांनी दिलेली सर्वच माहिती खरी असेल याची हमी संस्था देऊ शकत नाही, त्यामुळे आपण घेतलेल्या स्थळांची खातरजमा आपले नातेवाईक , मित्रमंडळी किवां विश्वासू यांच्यामार्फत करून घेणे ,भविष्यात काही प्रश्न उद्भवल्यास संस्था जबाबदारी घेणार नाही ती जबाबदारी सभासदांचीच राहील.
 • पालकांनी स्वतः मुला – मुलींची शैक्षणिक पात्रता,आर्थिक कुवत, शारीरिक अनुरूपता, तसेच त्यांच्या आशा अपेक्षा लक्षात घेऊन योग्य स्थळे निवडावीत.
 • नावनोंदणी झाल्यावर मुला-मुलींचा विवाह जमेलच किवां ठराविक दिवसात जमेल याची हमी संस्था देऊ शकत नाही.

"लाल मातीच्या संस्कृतीचा व संस्कारांचा वसा जपणारी एकमेव संस्था !!!"

Your story is waiting to happen!  

Download Our App Get it on Google Play